Certifikáty

Nabízená užitková keramika má udělené vyhovující zhodnocení Zdravotním ústavem se sídlem v Brně pro styk s potravinami a pokrmy a vyhovuje požadavkům vyhlášky MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích.

Prohlášení o shodě